Podstawowe informacje o Kubie

Kuba to wyspa pełna dzieł sztuki, porywającej muzyki i wiosek o typowo kolonialnym uroku. Znajduje się tu aż 9 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kuba jest domem ludnością tak ciepłej i radosnej, jak jej klimat. Obecnie na nowo otwiera swoje podwoje dla turystów i aż prosi się o eksplorację.

Wiadomości ogólne
Kuba jest największym krajem wśród wszystkich wysp karaibskich. Sąsiaduje z Kajmanami, Jamajką i Haiti. Jej zróżnicowana geografia obejmuje pola uprawne, tereny górskie, wielkie metropolie, urokliwe wioski kolonialne i białe plaże. Wyspa jest podzielona na 15 prowincji i jedną specjalną gminę, Isla de la Juventud. Do najbardziej znanych miejsc na Kubie należą typowo wiejskie Piñar del Rio, w którym uprawa tytoniu buduje dynamikę gospodarczą, nadmorskie Santiago de Cuba, czyli drugie, co do wielkości miasto w kraju obok Hawany oraz kolonialne Trinidad, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, położone między majestatycznymi górami, a morzem.

Populacja Kuby jest równie zróżnicowana, jak jej geografia i liczy 11,2 miliona mieszkańców. Pomimo silnych, rdzennych korzeni, najgłębszy wpływ na kulturę kubańską wywarli Europejczycy. Można tu również doszukiwać się wpływów afrykańskich i północnoamerykańskich.

Środowisko
Kuba jest światowym liderem w zakresie zrównoważonych praktyk ekologicznych i rozpoczęła przechodzenie z importu produktów rolnych na zrównoważone rolnictwo niskopowierzchniowe. Jest to również jedno z pierwszych państw, które zakazało sprzedaży tradycyjnych żarówek , zastępując je energooszczędnymi kompaktowymi lampami fluorescencyjnymi. Osoby podróżujące na Kubę w celach ekologiczno-przyrodniczych mogą poznać sześć bogatych rezerwatów biosfery UNESCO, poczynając od tropikalnych suchych, wilgotnych lub liściastych lasów, aż po lasy namorzynowe. Kuba jest także domem najmniejszego ptaka na świecie, zunzuncito, kolibra pszczelego.

Edukacja
Według Instytutu Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury wskaźnik alfabetyzacji Kuby wynosi 99,8 procent, co jest drugim wynikiem na na świecie! Wysoko ceniony system edukacyjny Kuby jest oparty na 47 uniwersytetach i 23 szkołach medycznych. Edukacja została znacjonalizowana od czasu rewolucji kubańskiej. Kilkanaście procent PKB Kuby wydawane jest na edukację, która jest dotowana dla wszystkich Kubańczyków, bez względu na dochody. System edukacyjny Kuby obejmuje szkoły podstawowe i średnie. Na zakończenie podstawowego kształcenia średniego uczniowie mogą wybierać między edukacją przeduniwersytecką, techniczną i zawodową. Mogą następnie zdecydować się na publiczne uniwersytety lub centra szkolnictwa wyższego, w tym instytuty pedagogiczne lub politechniczne.

Gospodarka
Państwo kubańskie kieruje się socjalistycznym modelem ekonomicznym. Podczas gdy państwo kontroluje większość zasobów, a przeważająca część obywateli jest zatrudniona przez rząd, zauważalne jest pojawienie się prywatnego sektora zatrudnienia. Nowe przepisy wprowadziły prywatną własność domów i samochodów. W 2006 r. sektor prywatny zatrudniał 22 procent obywateli, czyli o 14 procent więcej niż w 1981 r. Głównymi branżami Kuby są produkcja żywności i produkcja przemysłowa, a głównym towarem eksportowym jest są cukier, nikiel, owoce morza, cytrusy, wyroby tytoniowe i rum.

Język
Hiszpański jest oficjalnym językiem Kuby. Należy pamiętać, że język kubańsko-hiszpański posiada odmiany, co utrudnia kontakt osobom mówiącym po hiszpańsku. Większość Kubańczyków zna tylko hiszpański, ale w większych miastach i regionach turystycznych powszechnie mówi się po angielsku. Chociaż znajomość hiszpańskiego wśród turystów nie jest wymagana, planując wakacje na Kubie warto nauczyć się kilku prostych słów i zwrotów.

Autor